Wzór odstąpienia od umowy

Dane Przedsiębiorcy: cesin.pl Jacek Korzec, Aleja Najświętszej Maryi Panny 51, 42-202 Częstochowa.

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: ….

………………………………………………………………………………………………………………………

Zamówionych dnia / Otrzymanych dnia (*): …………………………………………………………..

Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………………………..

Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………….

Telefon konsumenta: ………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej konsumenta: …………………………………………………………….

Podpis konsumenta (jeżeli formularz wysyłany jest pocztą tradycyjną): ……………………..

Data: ……………………………………………………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić